• Komunikat Burmistrza Drawska Pomorskiego

     • W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami

      dotyczącymi zawieszenia zajęć z powodu braku środków na ogrzewanie

      placówki, Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że w budżecie

      gminy zabezpieczone są odpowiednie środki finansowe na

      realizację zobowiązań dotyczących ogrzewania, dlatego nie planuje się

      przejścia w tryb nauki zdalnej.

     • Wszystkie śmieci są nasze! - czyli akcja Sprzątania Świata

     • Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej już 29 akcji ,,Sprzątanie Świata – Polska 2022” pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze!”. Pomocy udzielił szkole Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom., który dostarczył jednorazowe rękawiczki oraz worki. Oczyszczono ze śmieci m.in. polną drogę Mielenko – Dzikowo, drogi Mielenko – Gudowo (do mostu) i Mielenko – Mielenko Kolonia oraz teren wokół szkoły i boiska wiejskiego. Akcji towarzyszyły również przedsięwzięcia szkolne takie jak: pogadanki z wychowawcami i udział w konkursach, mających na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest poza zbiórką śmieci, zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Szczególnym przedsięwzięciem cieszyła się akcja "Cebulka dla naszej Ziemi”. Uczniowie licznie się do niej włączyli przynosząc cebulki kwiatowe i obsadzając nimi teren szkoły. Efekt tej pracy widoczny będzie wiosną.

      Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczną akcję!

     • Polsko - niemieckie spotkanie młodzieży

     • Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w niemieckiej gminie Schorfheide. Spotkanie młodzieży było kolejnym projektem realizowanym w ramach współpracy gmin Drawsko Pomorskie i Schorfheide dofinansowanym z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A Euroregionu Pomerania. Patronat nad realizacją projektu z ramienia Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim sprawuje Pani Kamila Marczewska-Cygan, której dziękujemy za wysoki poziom organizacji wyjazdu uczniów naszej szkoły.

      Podczas kilkudniowego pobytu dzieci wzięły udział w ciekawych warsztatach i wycieczkach, których głównym celem była integracja, przełamywanie barier językowych oraz wspólna zabawa. Dzięki interesującym zajęciom niektóre z nich odkryły pasje muzyczne, które być może będą rozwijać w przyszłości. Uczniowie wrócili zadowoleni, gotowi na nowe wyzwania, bogatsi o nowe znajomości i przyjaźnie. 

     • Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego

     •  

      Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium

      Burmistrza Drawska Pomorskiego za szczególne wyniki

      w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe

      za rok szkolny 2021/2022.

      Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2021/2022.

      Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie od dnia 15 do dnia 30 września 2022r.

      Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 (parter, pok. 117- Informacja).

      W załączeniu do pobrania: 1. uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego, 2. wniosek o stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.


      WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW

      (wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane).


      Wniosek.pdf

      Uchwala_XIII_102_2019_(1).pdf

     • Akcja Sprzątania Świata już tuż, tuż...

     • 16 września nasza szkoła włącza się do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Będziemy sprzątać tereny wokół szkoły. Jednocześnie zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu szkolnym ,,Cebulka dla naszej Ziemi". Przynosząc jedną cebulkę kwiatową np. krokusa, tulipana przyczynimy się do ukwiecenia terenu naszej szkoły.

     • Bezpieczeństwo to podstawa

     • Już drugiego dnia nauki najmłodsi uczniowie i przedszkolaki gościli funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Policjanci podczas zajęć opowiedzieli o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomnieli, jak należy zachowywać się w czasie jazdy autobusem i powrotu do domu. Dzięki takim spotkaniom mamy pewność, że nasze maluchy całe i zdrowe dotrą po lekcjach do rodziców.

     • Witajcie w szkole!

     • Długo wyczekiwane wakacje minęły, zostały piękne wspomnienia. Słoneczna pogoda sprzyjała wypoczynkowi, który gromadził nowe pokłady energii i siły do nauki oraz pracy.  

      W dniu 01.09.2022r. w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po uroczystym spotkaniu na hali odbyły się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      Nowy rok szkolny będzie to czas niełatwy, czas wielu wyzwań, którym mamy nadzieję przy owocnej współpracy wszystkich uczniów i rodziców – uda się sprostać. Wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy powodzenia, sukcesów, pozytywnej energii oraz nowych umiejętności. Naszym najmłodszym przedszkolakom życzymy radości z odkrywania świata, wesołych zabaw i wielu kolegów i koleżanek! Niech szkoła będzie dla Was Wszystkich miejscem wszechstronnego rozwoju, źródłem wiedzy oraz przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem.

      Powodzenia w nowym roku szkolnym 2022/2023!