•  

     

                                  KALENDARIUM

                     ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     

           

           1.      29.08.2022 r. - rada poświęcona organizacji roku szkolnego 2022/2023

    2.      01.09.2022 r. –uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

    3.      01.09.2022 r.- rada pedagogiczna opiniująca dokumenty szkolne

    4.      14.09.2022 r. - zebranie z rodzicami (organizacyjne)

    5.      15.09.2022 r.- rada pedagogiczna opiniująca dokumenty szkolne

    6.      16.09.2022 r.- Sprzątanie Świata

    7.      14.10.2022 r.- Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    8.      31.10.2022 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    9.      01.11.2022 r.- Wszystkich Świętych

    10.  11.11.2022 r.- Narodowe Święto Niepodległości

    11.  14.12.2022 r. rada wychowawcza – (po posiedzeniu rady informacja elektroniczna lub pisemna do rodziców
    o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich oraz nagannych z zachowania)

    12.  15.12.2022 r. - zebranie z rodzicami (kiermasz)

    13.  23-31.12.2022 r.- zimowa przerwa świąteczna

    14.  06.01.2023 r.- Trzech Króli

    15.  20.01.2023 r.- wystawienie ocen za I półrocze

    16.  23.01.2023 r. - rada klasyfikacyjna śródroczna

    17.  01.02.2023 r. zebranie z rodzicami

    18.  08.02.2023 r.- rada podsumowująca pracę szkoły za I półrocze

    19.  13.02-26.02.2023 r. - ferie zimowe

    20.  22.03- 24.03.2023 r.- rekolekcje

    21.  24.03.2023 r.- Dzień Teatru

    22.  06-11.04.2023r. - wiosenna przerwa świąteczna

    23.  01.05.2023 r.- Święto Pracy

    24.  02.05.2023 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    25.  03.05.2023 r.- Święto Konstytucji 3 Maja

    26.  17.05.2023 r. - rada wychowawcza, ustalenie szkolnego zestawu podręczników
    (po posiedzeniu rady informacja pisemna do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich oraz nagannych z zachowania)

    27.  18.05.2023 r. - zebranie z rodzicami

    28.  23-25.05.2023 r.- sprawdzian ósmoklasisty

    29.  02.06.2023 r.- Festyn rodzinny i Dzień Dziecka

    30.  05.06.2023 r. - wystawienie ocen przewidywanych rocznych

    31.  08.06.2023 r.- Boże Ciało

    32.  09.06.2023 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    33.  14.06.2023 r.- Dzień Sportu - dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    34.  15.06.2023 r. - wystawienie ocen za II półrocze

    35.  19.06.2023 r. - rada klasyfikacyjna

    36.  23.06.2023 r. - zakończenie roku szkolnego

    37.  27.06.2023 r. - rada podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023