• Konto Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

    56 1020 2847 0000 1502 0187 4403

    Przykładowy tytuł wpłaty:

     Obiady za miesiąc …ucznia …… itp.