• Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego

   • Burmistrz  Drawska Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie  stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego na podstawie uchwały NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.

     

    Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie:

    1. do dnia 20 października 2019 roku,
    2. od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, czwartki w godzinach od 7.00 do 16.00 i piątki w godzinach od 7.00 do 14.00.           
      

    Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim,
    ul. Generała Władysława Sikorskiego 41 (parter, pok. 117- Informacja lub I piętro pokój 204),

     

    W załączeniu do pobrania:

    1.  uchwała NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego,
    2. wniosek o stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.

      

    UCHWALA_NR_102_-_STYPENDIUM_BURMISTRZA.pdf

    WNIOSEK_stypendium_Burmistrza_2019.pdf