• Konto Rady Rodziców

   • Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Oddział w Drawsku Pomorskim

    64 85 77 10 15 26 07 41 44 20 0000 40

    W tytule wpłaty należy wpisać: Wpłata na RR, imię i nazwisko dziecka, klasa

    np.: Wpłata na RR - Jan Kowalski kl. III