• Darowizny dla szkoły można wpłacać na konto:

          98 1020 2847 0000 1402 0142 5750

          w tytule wpisując "Darowizna dla SP Mielenko"