• Szanowni Państwo

      • Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat są zobowiązani o pokrycia kosztów przejazdu dzieci do i ze szkoły w Mielenku. Koszt miesięcznego przejazu dziecka bez względu na odległość wynosi 70 zł. Należność za miesiąc wrzesień należy uiścić do 20.09.2019 r. na podane konto przewoźnika. Natomiast za kolejne miesiące wpłaty z góry dokonujemy w terminie od 25 do 30-go każdego miesiąca z uwzględnieniem tytułu płatności.

        NUMERY__KONT_02_01_2020.pdf