• Szanowni Państwo

    • Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat są zobowiązani do pokrycia kosztów przejazdu dzieci do i ze szkoły w Mielenku.

     Koszt miesięcznego przejazdu dziecka bez względu na odległość wynosi 80 zł

     Należność za każdy miesiąc należy uiścić u kierowcy autobusu przewożącego dziecko podając następujące dane:

     "Imię i nazwisko dziecka, miejscowość zamieszkania,
     SP Mielenko"