• Szanowni Państwo

    • Rodzice dzieci w wieku 3-4 lat są zobowiązani do pokrycia kosztów przejazdu dzieci do i ze szkoły w Mielenku. Koszt miesięcznego przejazdu dziecka bez względu na odległość wynosi 70 zł. Należność za miesiąc wrzesień należy uiścić do 20  każdego roku na podane konto przewoźnika. Natomiast za kolejne miesiące, wpłaty z góry, dokonujemy w terminie od 25 do 30-go każdego miesiąca z uwzględnieniem tytułu płatności.

      

     PKS ZŁOCIENIEC
     PKO BP S.A.
     40 1020 2791 0000 7102 0211 9956
     W tytule wpisać: "Imię i nazwisko dziecka, miejscowość zamieszkania, SP Mielenko"