• Prezydium Rady Rodziców
    w roku szkolnym 2022/2023

     

    l.p

    Imię i nazwisko

    Pełniona funkcja w RR

    1.

    Anna Grabowska

    Przewodniczący RR

    2.

    Marta Długońska

    Z-ca przewodniczącego RR

    3.

    Dominika Walkowiak

    Sekretarz

    4.

    Małgorzata Bieć

    Skarbnik

    5.

    Kamila Bencin

    Przewodnicząca kom.rew.

    6.

    Weronika Gehrmann-Czerepaniak

    Z-ca przew.kom. rew

    7.

    Małgorzata Martens

    Członek kom.rew.

    8.

    Patrycja Capek

    Członek RR

    9.

    Gabriela Pawlak

    Członek RR

    10.

    Urszula Łukomska

    Członek RR