• Prezydium Rady Rodziców
    w roku szkolnym 2021/2022

     

    l.p

    Imię i nazwisko

    Pełniona funkcja w RR

    1.

    Damian Dźwigał

    Przewodniczący RR

    2.

    Paweł Bieć

    Z-ca przewodniczącego RR

    3.

    Karolina Konopska

    Sekretarz

    4.

    Małgorzata Bieć

    Skarbnik

    5.

    Weronika Gehrmann-Czerepaniak

    Przewodnicząca kom.rew.

    6.

    Anna Grabowska

    Z-ca przew.kom. rew

    7.

    Iwona Szundryk

    Członek kom.rew.

    8.

    Mariola Piętak

    Członek RR

    9.

    Monika Romanko

    Członek RR

    10.

    Urszula Łukomska

    Członek RR