• PILNE !!!

     • Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola

      Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

      Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

      Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

     • Wiosna, wiosna, ach to Ty!

     • Pierwszego Dnia Wiosny z niecierpliwością wyczekiwały przedszkolaki, które z radością pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Marzanna wraz z dziećmi wyruszyła ze szkoły i przeszła ulicą Mielenka. Dzieci hucznym pochodem poinformowały mieszkańców wsi o nadejściu wiosny i straszyły zimę donośnymi okrzykami „Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, w ogień Cię wrzucamy, wiosnę powitamy”. Kukła została spalona w ognisku, a wtedy na spotkanie dzieci wyszła Piękna Pani Wiosna.

     • Dzień Kolorowej Skarpetki

     • W związku ze Światowym Dziem Osób z Zespołem Downa przypadającym na 21 marca, uczniowie naszej szkoły wspólnie z nauczycielami w geście solidarności z osobami chorymi na zespół downa ubrali kolorowe skarpetki nie do pary. Pamiętajmy, że między nami żyją osoby codziennie zmagające się z poczuciem niedopasowania. W ramach edukacji społecznej w klasach zostały przeprowadzone rozmowy dotyczące tolerancji i  akceptacji. W akcji wzięli udział zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie.

      Dziękujemy za ten gest tolerancji!

     • KOMUNIKAT MEiN

     • PILNE!!!

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

      Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

      Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia 

      Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.(...)  


      Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. 

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.(...)

       

      Podstawa prawna: 
      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br. 

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Widzisz? Reaguj!

     • Zaciśnięcie kciuka na otwartej dłoni to dyskretna prośba o pomoc w przypadku zagrożenia przemocą.

      Dlaczego akurat TEN znak?

      Ponieważ jest: 

      - trudny do wychwycenia przez oprawcę,

      - prosty do wykonania jedną ręką przez osobę krzywdzoną,

      - czytelny dla rozmówcy (pod warunkiem jego znajomości).

      Warto go znać, bo niejednokrotnie świadomość, wiedza i odpowiednia reakcja mogą uratować czyjeś życie!

     • Ważny temat- bezpieczeństwo w sieci!

     • W związku z Tygodniem Bezpiecznego Internetu nauczyciele przygotowali dla swoich podopiecznych kilka inicjatyw. I tak, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat dbania o bezpieczeństwo własne i innych w Internecie, konkursach: plastycznym, literackim i wiedzy o niebezpieczeństwach i promowanych pozytywnych zachowaniach. W ramach lekcji informatyki uczniowie starszych klas tworzyli prezentację multimedialną z zasadami netykiety, podczas godzin wychowawczych wybrane klasy wzięły udział w warsztatach on-line oraz w Konferencji Asów Internetu organizowanej przez Fundację Szkoły z Klasą i Google. Chcielibyśmy, żeby wiedza przekazana uczniom została na długo w ich pamięci i chroniła ich przed popełnieniem błędu w internetowym świecie.

     • Nauka przez eksperymentowanie

     • Z okazji Dnia Nauki Polskiej dzieci z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyły w eksperymentach. Czy można usiąść na balonie? Czy wodą można odmierzać czas? Te i inne rzeczy odkryły podczas zajęć z panią pedagog. Ciekawość to pierwszy stopień do... sukcesu, a "ciekawe życie mają tylko ci, którzy potrafią tę ciekawość dostrzec" (Rafał Kosik "Felix, Net i Nika"). Być może rozbudzona ciekawość i dążenie do poznania sekretów nauki zaowocuje powstaniem niezwykłych wynalazków i odkryć, a nazwiska ich twórców zostaną umieszczone na liście wielkich ludzi tego świata. Widząc radość i zaangażowanie dzieci w doświadczaniu i eksperymentowaniu, można być pewnym, że właśnie tak się stanie.

      Powodzenia dzieciaki! Bądźcie ciekawe, nie bójcie się nowości, a na pewno daleko dojdziecie! :)