• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • -Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było zupełnie inne niż zazwyczaj, gdyż czas, w którym przyszło nam robić tę uroczystość, jest również niezwykły. A to za sprawą wirusa panującego na całym świecie, który zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Kolejne klasy, począwszy od zerówki po klasę VIII odbierały co pół godziny na hali świadectwa, nagrody, odznaki wzorowego ucznia oraz stypendia naukowe i sportowe. Nie było wierszy ani piosenek, a wszyscy uczestnicy byli przyodziani w maseczki i przyłbice ochronne. Najważniejsze jest jednak to, że zdrowo dotarliśmy do końca tego trudnego roku szkolnego, a nasi uczniowie pokazali, że potrafią bardzo dobrze odnaleźć się w lekcjach on-line.

      Podczas uroczystości gościliśmy Burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego, który wręczył absolwentom szkoły stypendia oraz dyplomy absolwenta szkoły. Uczniowie klasy VIII wraz z rodzicami wręczyli na ręce Dyrektora Szkoły prezent dla szkoły - statywy oraz kosze ze słodyczami. Ósmoklasiści z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminu, a dla ucznia z najlepszymi wynikami (średnia z egzaminu przynajmniej 75%) została ufundowana nagroda przez Państwo Małgorzatę i Pawła Bieciów w postaci laptopa firmy Dell.

       

      W klasie I odznaki wzorowego ucznia otrzymali:

      - Amelia Dobosz

      - Łucja Dorawa

      - Dominik Gloc

      - Krystian Małek

      - Krzysztof Mędrala

      - Klaudia Skibińska

      - Angelika Pachuć

      - Laura Załuska

       

      W klasie II odznaki wzorowego ucznia otrzymali:

      - Maja Łukasiewicz

      - Dominik Chyćko

      - Michał Wyszyński

      - Paweł Dorawa

      - Tadeusz Dorawa

      - Julia Jabłońska

      - Laura Dróżdż

       

      W klasie III odznaki wzorowego ucznia otrzymali:

      - Nina Słupska

      - Julia Krzyżanowska

      - Julia Sańpruch

       

      W klasie IV świadectwa z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymali:

      - Alisea Szundryk - średnia 5,45

      - Aleksandra Chojnacka - średnia 5,27

      - Marcelina Pawlak - średnia 5,00

       

      W klasie V świadectwa z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymali:

      - Michał Kotowicz - średnia 5,15

      - Mateusz Rutkowski - średnia 5,08

      - Felix Gehrmann - średnia 5,00

      - Laura Wyszyńska - średnia 5,00

      - Aleksandra Aleniak - średnia 4,92

      - Mikołaj Makosz - średnia 4,85

       

      W klasie VI świadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymał:

      - Wiktor Dźwigał - średnia 5,38

       

      W klasie VII świadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymał:

      - Jonatan Tobiasz - średnia 6,00

       

      W klasie VIII świadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymała:

      - Dominika Syska - średnia 4,86

       

      Wszystkim uczniom gratulujemy promocji do następnej klasy, a absolwentom szkoły życzymy sukcesów w szkole ponadpodstawowej.

       

     • Wyniki Konkursu Matematycznego Kangur

     • Jak co roku uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl co nie zniechęciło naszych uczestników i bardzo chętnie przystąpili do rozwiązywania zadań. Gratulujemy wszystkim uczniom otrzymanych wyników w poszczególnych kategoriach.

      Miło jest nam poinformować, że w kategorii Żaczek Michał Wyszyński otrzymał wynik bardzo dobry zdobywając 105 punktów na 105 możliwych do uzyskania. Natomiast wyróżnienie otrzymali Paweł Dorawa w kategorii Żaczek oraz Michał Kotowicz w kategorii Beniamin.

      Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz układankę logiczną.

     • MISTRZ nie musi być tylko jeden!

     • W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie matematycznym, który miał na celu kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych. Oddawane prace były ocenianie pod względem poprawności, terminowości oraz estetyki rozwiązanych zadań. Z każdej klasy wyłoniony został MISTRZ zadań tekstowych, do których należą:

      klasa II – Dominik Chyćko

      klasa III – Nikodem Górski

      klasa IV – Alisea Szundryk

      klasa V – Michał Kotowicz

      klasa VI – Wiktor Dźwigał

      klasa VII – Jonatan Tobiasz

      klasa VIII – Aleksander Skibiński

      Mistrzom serdecznie gratulujemy! Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a osoby wyróżnione drobny upominek.

     • Egzamin Ósmoklasisty

     • W murach naszej szkoły znowu zagościli uczniowie. Było słychać śmiech i rozmowy na pustych od dłuższego czasu korytarzach. W dniach 16-18 czerwca ósmoklasiści pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. W okresie pandemii musieli przestrzegać restrykcyjnych zasad, w trosce o własne bezpieczeństwo. Do szkoły weszli w maseczkach, a tuż przed wejściem dezynfekowali dłonie, musieli też zachować odpowiedni dystans od siebie. Po tak długim okresie, w czasie którego nie mogli się widywać, cieszyli się ze spotkania. Z całą pewnością początkowo towarzyszył im stres, jednak zdołali go przezwyciężyć i wszyscy zmierzyli się z pierwszym w swoim życiu egzaminem. 

      Cieszymy się, że do egzaminu przystąpili wszyscy ósmoklasiści oraz trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

     • Egzamin ósmoklasisty

     • PROCEDURA EGZAMINACYJNA

      w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

      w czasie epidemii  COVID – 19

      EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
      4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
       1. zdający- uczniowie klasy 8;
       2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;
       3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
       4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
      5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
      6. Strojem obowiązującym w dniach egzaminu jest strój galowy.
      7. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy - książek, maskotek.
      8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
      9. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      11. Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      12. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.