• Majowe dni świąteczne

     • Przed nami majowe dni świąteczne, w związku z tym przypominamy o historii z nimi związanymi:

      1 maja - Święto Pracy

      Obchody 1 Maja w II Rzeczpospolitej były organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną i stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

      2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

      Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. Po roku 2000 powszechne stało się noszenie w tym dniu biało-czerwonej kokardy narodowej. Ten zwyczaj zapoczątkował ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Był on kontynuowany przez jego następców – Bronisława Komorowskiego i obecnie Andrzeja Dudę.

      3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja.

      Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. Głównymi autorami Ustawy Rządowej byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.