• Zawieszenie zajęć w dniach 12.03-25.03.2020 r.

     • ZALECENIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. 

      Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      - zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;  

      - 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz
     • Mistrzowie Czytania

     • W klasach młodszych 0-III odbył się konkurs czytelniczy ,,Jestem Mistrzem Czytania”. Konkurs szkolny poprzedziły eliminacje klasowe. Wychowawcy wybrali najlepiej czytających uczniów, którzy reprezentowali klasę podczas I etapu konkursu szkolnego. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 19 uczniów. Zadaniem uczestników było odczytanie przygotowanego wcześniej tekstu literackiego. Do drugiego etapu wytypowano 7 uczniów. Na tym etapie każdy miał 3 minuty na przygotowanie się do odczytania przydzielonego tekstu. Jury oceniało według następujących kryteriów: wyrazistość, płynność, intonacja, poprawność, stosowanie znaków interpunkcyjnych oraz umiejętność zachowania się podczas czytania, w tym nawiązanie kontaktu wzrokowego z publicznością. Komisja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy z 19 uczestników przygotował się do konkursu ,,mistrzowsko”.

      Tytuł ,,Mistrza Czytania” zdobył Tadeusz Dorawa z klasy II. Wyróżnienia otrzymali: Paweł Dorawa z klasy II, Maja Łukasiewicz z klasy II oraz Hanna Głowacka z kl.,,0”. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Laureat oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dodatkowo talony na zakup książek w szkolnej bibliotece. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Like Fake. Historia, której nie było.

     • Uczniowie najstarszych klas wzięli udział w profilaktycznym przedstawieniu teatralnym, wystawionym przez Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Kluczem do zrozumienia sztuki Tomasza Ogonowskiego „Like Fake. Historia, której nie było” w reżyserii Arkadiusza Buszko jest zdanie wypowiadane przez jednego z bohaterów: „Nic nie jest takie, jakim się wydaje”. Przewrotna i osadzona w „sieciowej” współczesności opowieść o ponadczasowej wartości ludzkich uczuć rozgrywa się w świecie dzisiejszych nastolatków. W świecie, w którym królują: wszechobecny internetowy cynizm i zdziczenie obyczajów. Autorzy stawiają podstawowe pytanie: co w życiu jest naprawdę ważne? Czy blichtr, poklask i pieniądze czy też bliskość innego człowieka, szacunek i wyrozumiałość? Mamy nadzieję, że niejednoznaczne odpowiedzi skłoniły naszych uczniów do refleksji. Spektakl został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim.

     • Dzień otwarty ZSP

     • Przygotowując się do wyboru szkoły ponadpodstawowej uczniowie klasy ósmej wzięli udział w dniu otwartym organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. Mieli szansę porozmawiać z nauczycielami i uczniami zarówno technikum jak i liceum, którzy starali się zaciekawić ich gastronomią, hotelarstwem, reklamą, mechaniką samochodową. W liceum wzięli również udział w zajęciach języków obcych, podczas których rozwiązywali quizy na platformie kahoot, zajęciach matematyki w wydaniu azjatyckim, obserwowali świat pod mikroskopem i wiele innych. W drodze powrotnej wśród uczniów trwały ożywione dyskusje o tym, z którą szkołą mają zamiar związać swoją przyszłość i które zajęcia podobały im się najbardziej.