• Witajcie wakacje!

     • W środę o godz. 8.00 po raz ostatni przed wakacjami zabrzmiał szkolny dzwonek. Uczniowie odebrali świadectwa oraz nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

      Świadectwa z wyróżnieniem oraz stypendia naukowe otrzymali:

      - Jonatan Tobiasz - średnia 5,78

      - Laura Wyszyńska - średnia 5,42

      - Wiktor Dźwigał - średnia 5,31

      - Oliwia Wojtas - średnia 5,08

      - Michał Kotowicz - średnia 5,00

      - Felix Gehrmann - średnia 4,82

      - Paweł Częścik- średnia 4,78

      - Mateusz Rutkowski - średnia 4,75.

      18 uczniów otrzymało stypendia sportowe.

      Odznakę wzorowego ucznia w klasach I-III przyznano: Wanesie Lacke, Filipowi Gołębiewskiemu, Wojciechowi Bieciowi, Julii Wojtas, Ninie Słupskiej, Julii Krzyżanowskiej, Aleksowi Hernikowi, Tadeuszowi Dorawie, Pawłowi Dorawie, Julii Jabłońskiej i Michałowi Wyszyńskiemu.

      Pan Ireneusz Kabat Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego wręczył najlepszym uczniom stypendia naukowe i sportowe, które na pewno zasilą budżet niejednego ucznia podczas wakacyjnych wojaży. Zaś nagrody książkowe przekazał pan Mieczysław Długosz w imieniu z Koła Łowieckiego "Ostoja", które było fundatorem tegorocznych nagród.

      Nagrodę specjalną otrzymał absolwent szkoły - Paweł Częścik - za wysoka kulturę osobistą, wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, pracę na rzecz szkoły. Nagrodę wręczyli państwo Bieć- fundatorzy roweru.

      Statuetka Kryształowego Orła powędrowała w ręce pana Damiana Dźwigała - Przewodniczącego Rady Rodziców, który swą aktywnością społeczną  i entuzjazmem zaraża innych do działań na rzecz naszej szkoły.

      Gratulujemy uczniom promocji do następnej klasy i widzimy się już we wrześniu! Bezpiecznych wakacji!

     • Pierwsze "Prawo jazdy"

     • W naszej szkole 14 czerwca 2019 r. odbył się egzamin na kartę rowerową. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał policjant z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – aspirant Karol Cieślik.

      Młodzi adepci przystąpili do egzaminu składającego się z dwóch części. Pierwsza część - teoretyczna polegała na sprawdzeniu wiadomości ze znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków i udzielania pierwszej pomocy medycznej. Uczniowie, którzy zaliczyli tę część egzaminu przystąpili do drugiej części - praktycznej, która dotyczyła umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

      Egzamin na kartę rowerową zdało 13 uczniów.

      Wszystkim szczęśliwym posiadaczom pierwszego w życiu „prawa jazdy” gratulujemy!

     • Poznajemy rynek pracy

     • W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, panią Teresą Janiszak. Uczniowie usłyszeli dużo ciekawych informacji dotyczących zapotrzebowania na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia na terenie gminy i powiaty.

     • Bezpieczne wakacje

     • Pod hasłem „Bezpieczne wakacje" rozpoczęliśmy piątkową wycieczkę do Kopalni Surowców Mineralnych w Mielenku Drawskim oraz do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko w Olesznie. Skorzystaliśmy z uprzejmości i życzliwości właściciela kopalni pana Danilewicza, który bardzo chętnie zapoznał nas z tajnikami swojego zakładu. Zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą nas spotkać na terenie jego zakładu. Następnie udaliśmy się do Oleszna, gdzie czekali na nas przedstawiciele CSWL oraz ŻW. Na spotkaniu żołnierze opowiedzieli o zagrożeniach, z jakimi możemy się spotkać na terenie poligonu oraz przedstawili procedury postępowania w przypadku znalezienia materiałów nieznanego pochodzenia.

      Podsumowaniem wycieczki jest konkurs plastyczny, pt.: „Bezpieczne wakacje”, w którym nagrody ufundował pan Danilewicz. Bardzo dziękujemy za niezapomniane wrażenia!

     • Ja i świat

     • Poznanie kultury, tradycji różnych krajów świata oraz Polski było celem projektu edukacyjnego "Ja i świat", w którym brała udział klasa III. W ramach programu uczniowie brali udział w warsztatach rękodzieła w Stawnie, zajęciach projektowych o wybranych krajach świata oraz konkursie "Mieszkaniec świata" na najlepszy kostium. Klasa III pracowała w projekcie z dużym zaangażowaniem, a za swoją pracę otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim.

     • W Strasburgu

     • Już od wielu lat nasza szkoła współpracuje ze Szkołą Podstawową w Strasburgu w Niemczech. W tym roku uczniowie klas 3 i 4 mieli okazję odwiedzić swoich przyjaciół zza zachodniej granicy w ich rodzinnym mieście. Zostali bardzo ciepło przywitani, niemieccy uczniowie bardzo starali się ich powitać w języku polskim, którego zaczęli się uczyć. Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądają lekcje języka niemieckiego i angielskiego, po czym wszyscy wspólnie wzięli udział w zawodach sportowych. Burmistrz Strasburga pokazała uczniom jak wygląda jej praca w ratuszu, a na otarcie łez z powodu końca wycieczki wszyscy uczniowie otrzymali po pysznym lodzie.