• MISTRZ nie musi być tylko jeden!

     • W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie matematycznym, który miał na celu kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych. Oddawane prace były ocenianie pod względem poprawności, terminowości oraz estetyki rozwiązanych zadań. Z każdej klasy wyłoniony został MISTRZ zadań tekstowych, do których należą:

      klasa II – Dominik Chyćko

      klasa III – Nikodem Górski

      klasa IV – Alisea Szundryk

      klasa V – Michał Kotowicz

      klasa VI – Wiktor Dźwigał

      klasa VII – Jonatan Tobiasz

      klasa VIII – Aleksander Skibiński

      Mistrzom serdecznie gratulujemy! Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a osoby wyróżnione drobny upominek.

     • Egzamin Ósmoklasisty

     • W murach naszej szkoły znowu zagościli uczniowie. Było słychać śmiech i rozmowy na pustych od dłuższego czasu korytarzach. W dniach 16-18 czerwca ósmoklasiści pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. W okresie pandemii musieli przestrzegać restrykcyjnych zasad, w trosce o własne bezpieczeństwo. Do szkoły weszli w maseczkach, a tuż przed wejściem dezynfekowali dłonie, musieli też zachować odpowiedni dystans od siebie. Po tak długim okresie, w czasie którego nie mogli się widywać, cieszyli się ze spotkania. Z całą pewnością początkowo towarzyszył im stres, jednak zdołali go przezwyciężyć i wszyscy zmierzyli się z pierwszym w swoim życiu egzaminem. 

      Cieszymy się, że do egzaminu przystąpili wszyscy ósmoklasiści oraz trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

     • Egzamin ósmoklasisty

     • PROCEDURA EGZAMINACYJNA

      w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

      w czasie epidemii  COVID – 19

      EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
      4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
       1. zdający- uczniowie klasy 8;
       2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;
       3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
       4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
      5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
      6. Strojem obowiązującym w dniach egzaminu jest strój galowy.
      7. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy - książek, maskotek.
      8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
      9. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      11. Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      12. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
     • 31 maja - Światowy Dzień Bez Papierosa

     • Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.  Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.  Światowy Dzień bez Papierosa ma  zachęcić palaczy do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

     • Wizyta strażaków

     • Dziękujemy strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim za przekazanie maseczek dla naszej szkoły.

     • Konsultacje dla uczniów klasy VIII

     • Szkoła w Mielenku Drawskim  organizuje dla zainteresowanych uczniów konsultacje z nauczycielami przedmiotów. Będą się one odbywać w szkole. Uczeń, który chciałby wziąć w nich udział ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przedmiotu, za pośrednictwem dziennika Librus, na dzień przed wyznaczonym terminem konsultacji do godz. 15.00.

      Konsultacje_dla_uczniow_klasy_VIII.pdf​​​​​​​


     • Majowe dni świąteczne

     • Przed nami majowe dni świąteczne, w związku z tym przypominamy o historii z nimi związanymi:

      1 maja - Święto Pracy

      Obchody 1 Maja w II Rzeczpospolitej były organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną i stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

      2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

      Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. Po roku 2000 powszechne stało się noszenie w tym dniu biało-czerwonej kokardy narodowej. Ten zwyczaj zapoczątkował ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Był on kontynuowany przez jego następców – Bronisława Komorowskiego i obecnie Andrzeja Dudę.

      3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja.

      Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. Głównymi autorami Ustawy Rządowej byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.