• Ratujmy Kajtusia!

     • Kajtuś potrzebuje naszej pomocy. Zmaga się z ciężką chorobą. Potrzebna jest kosztowna terapia genowa. Możemy wesprzeć jego walkę o życie - wystarczy przynieść fanty na loterię. Rzeczy przeznaczone na loterię muszą być nowe. Fanty zbieramy do wtorku 29.09.2020r.

      Liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie.

     • Zaplątany w sieci

     • "Zaplątany w sieci" - taki tytuł nosił spektakl, który obejrzeli uczniowie klas IV - VIII. Przedstawienie poruszyło problem, z którym zmaga się wielu nastolatków - uzależnienie od Internetu i nowinek technologicznych. Często życie w sieci wydaje się dzieciom atrakcyjniejsze niż to prawdziwe, przez co zatracają się w wirtualnym świecie. A co by było, gdyby nagle zabrakło komputerów, tabletów i smartfonów? Odpowiedzi na to pytanie szukała główna bohaterka, której po trudnych początkach udało się odnaleźć w realnym świecie. Spektakl ukazał, że bez ciągłego bycia on-line też da się funkcjonować, a co najważniejsze nawiązać prawdziwe relacje z rówieśnikami.

      Dziękujemy aktorom z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA za pouczające spotkanie.

     • Spotkanie ze sztuką

     • Teatr to niezwykły świat, pełen kolorów, świateł, dźwięków, czarów na scenie… świat, w którym niemożliwe staje się prawdą… 22 września 2020r. dzieci z terenu gminy Drawsko Pomorskie (Jankowo, Jankowo Małe, Konotop, Krzynno, Oleszno, Mielenko, Gudowo, Linowno, Suliszewo, Dalewo, Woliczno, Ziemsko) pod patronatem drawskiego Ośrodka Kultury uczestniczyły w wyjeździe do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. Spektakl pt. ,,Bambi, opowieść leśna”, to piękna historia o życiu i przygodach małego, a potem dorosłego jelenia Bambi. Świetna gra aktorska, piękne stroje, scenografia oraz efekty świetlne i dźwiękowe - wszystko to sprawiło, że przedstawienie wywarło ogromne wrażenie na młodej publiczności. Po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne, podczas których dzieci wzbogaciły swoją wiedzę z zakresu pracy i funkcjonowania teatru. Od aktorów dowiedziały się, kto i co jest potrzebne, by powstała sztuka teatralna, jakie są rodzaje lalek teatralnych, a także co kryją kulisy sceny teatralnej.

      Dziękujemy Dyrekcji Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim za zorganizowanie wyjazdu oraz pracownikom i aktorom Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie za ciekawe i pouczające spotkanie.

     • Ziemia czeka na nasz ratunek!

     • Ochrona środowiska, ekologia to tematy bardzo ważne dla młodego pokolenia. To od nas, ludzi mieszkających na naszej pięknej planecie, zależy jej los. Musimy zrobić wszystko, żeby ją ratować przed zanieczyszczeniem, smogiem, degradacją. Dlatego cała społeczność uczniowska aktywnie wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”. Oprócz porządkowania najbliższej okolicy uczniowie wzięli udział w spotkaniu z pracownikami drawskiego nadleśnictwa, którzy przekazali wiedzę na temat zachowań ekologicznych i wpływu człowieka na środowisko naturalne.

      Akcję udało się przeprowadzić dzięki bardzo dobrej współpracy z Nadleśnictwem w Drawsku Pomorskim oraz z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Dziękujemy!

     • Bezpieczna droga do szkoły

     • Przedszkolaki oraz dzieci z klas I-III uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz w autobusie. Spotkanie poprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy się zachowywać na drodze, jak bezpiecznie dostać się do szkoły i wrócić do domu. Z przejęciem opowiadały o znanych im zasadach oraz samodzielnie ułożyły policjanta w pozycji bocznej ustalonej. Podsumowaniem zajęć było przekazanie dzieciom odblasków oraz zwiedzenie policyjnego radiowozu.

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

     • Po długiej przerwie z wielką radością uczniowie i nauczyciele powitali nowy rok szkolny. W uroczystości wzięli udział żołnierze z Jednostki Wojskowej w Olesznie oraz przedstawiciele stacjonujących na poligonie wojsk amerykańskich. Podczas uroczystości towarzyszyło nam również prezydium Rady Rodziców. Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy poprowadzonej przez kapelana wojskowego. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych bohaterów. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klasy I w rozpoczęciu roku szkolnego wzięły udział wspólnie z rodzicami.

      Drodzy Uczniowie, życzymy Wam samych sukcesów w roku szkolnym 2020/2021!

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września w dwóch turach:

      - godzina 9.00 klasy II – VIII – uczniowie przyjeżdżają bez rodziców, autobusem szkolnym według rozkładu jazdy zamieszczonego poniżej.

      Odjazd do domu po zakończeniu spotkania w klasach około godziny 10.00.

      - godzina 10.30 klasy Oa, Ob., I – dzieci i uczniowie przyjeżdżają z jednym rodzicem, własnym transportem.

      Dzieci i rodzice zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad ustalonych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia.

      Dzieci wsiadając do autobusu muszą mieć maseczkę ochronną, po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zachowywać odpowiedni dystans społeczny. Szczegółowe wytyczne dla uczniów i rodziców zamieszczone są poniżej.

      Regulamin bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim w związku z zagrożeniem COVID 19.

      Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad przyjętych przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Mielenku Drawskim ustalonych na podstawie wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia.

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych – kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury, duszności, biegunki.

      2. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w izolatorium i rodzic/opiekun prawny w trybie natychmiastowym odbiera dziecko do domu.

      3. Rodzic/ opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi szkoły przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły.

      4. Dziecko przyprowadzamy do szkoły do godziny 8.00, po czym następuje wietrzenie szatni oraz dezynfekcja klamek.

      5. Przyprowadzający i odbierający dzieci do i z placówki rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, innych rodziców i dzieci.

      6. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, między innymi o myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki przy przywitaniu, unikaniu częstego dotykania nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

      7. Rodzice kontrolują zawartość plecaka swojego dziecka, dopilnowują, żeby dziecko nie przynosiło do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Zbędne przedmioty będą rekwirowane i poddawane 14 – dniowej kwarantannie.

      8. Rodzic jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonu od pracowników szkoły oraz systematycznego sprawdzania informacji od dyrektora szkoły i nauczycieli umieszczanych w dzienniku elektronicznym.

      9. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania szkoły o objęciu rodziny kwarantanną.

      10. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w podpisane worki na zmienne obuwie oraz strój gimnastyczny, które dziecko każdorazowo zabiera ze sobą do domu.

      11. Rodzic musi wyposażyć dziecko w maseczkę ochroną jednorazową lub wielokrotnego użytku, którą na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły dziecko musi założyć.

       

      Zasady bezpieczeństwa dla ucznia :

      1. Do szkoły przyjdź tylko wtedy, gdy jesteś zdrowy.

      2. Przed wejściem do autobusu załóż maseczkę ochronną.

      3. Po wejściu do szkoły jednorazową maseczkę zdejmij i wyrzuć do wyznaczonego pojemnika a maseczkę wielorazowego użytku schowaj do plecaka.

      4. Zdezynfekuj ręce.

      5. Przed wejściem do klasy i w czasie każdej przerwy zachowaj odpowiedni dystans lub załóż maseczkę.

      6. Przy powitaniu nie podawaj ręki, nie przytulaj się.

      7. Często myj ręce wodą z mydłem – obowiązkowo przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po powrocie z boiska szkolnego.

      8. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

      9. Używaj tylko swoich przyborów szkolnych.

      10. Nie dziel się swoim jedzeniem i piciem.

      11. Nie przynoś do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.

      12. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

      13. Podczas picia wody z ogólnodostępnych miejsc zawsze korzystaj z jednorazowego kubeczka.

     • Świetlica szkolna

     • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

      znajduje się na stronie szkoły

      w biuletynie informacji publicznej.

      Wypełniony wniosek należy dostarczyć do szkoły

      do dnia

      31.08.2020r.

     • Powód do dumy...

     • Wyniki egzaminów klasy ósmej

      W dniu 31 lipca bieżącego roku uczniowie klasy VIII odebrali zaświadczenia z wynikami ich pierwszego egzaminu, który kończy etap nauki w szkole podstawowej. Dla wielu uczniów były one dużym sukcesem i miłym zaskoczeniem.

      Dla ucznia, który otrzymał najwyższą średnią z trzech obowiązujących egzaminów tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego Państwo Małgorzata i Paweł Bieć, na co dzień zasiadający w Prezydium Rady Rodziców, ufundowali specjalną nagrodę w postaci laptopa. Nagrodę otrzymał Kacper Pawłowski, któremu serdecznie Gratulujemy !

      Wyniki egzaminów są dużym sukcesem naszych Ósmoklasistów. Średni wynik z języka polskiego powyżej średniej kraju, z języka angielskiego powyżej średniej okręgu, a wynik z matematyki na poziomie wojewódzkim.

      Wszystkim naszym Ósmoklasistom życzymy wielu sukcesów w wybranych przez siebie szkołach średnich.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • -Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było zupełnie inne niż zazwyczaj, gdyż czas, w którym przyszło nam robić tę uroczystość, jest również niezwykły. A to za sprawą wirusa panującego na całym świecie, który zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Kolejne klasy, począwszy od zerówki po klasę VIII odbierały co pół godziny na hali świadectwa, nagrody, odznaki wzorowego ucznia oraz stypendia naukowe i sportowe. Nie było wierszy ani piosenek, a wszyscy uczestnicy byli przyodziani w maseczki i przyłbice ochronne. Najważniejsze jest jednak to, że zdrowo dotarliśmy do końca tego trudnego roku szkolnego, a nasi uczniowie pokazali, że potrafią bardzo dobrze odnaleźć się w lekcjach on-line.

      Podczas uroczystości gościliśmy Burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego, który wręczył absolwentom szkoły stypendia oraz dyplomy absolwenta szkoły. Uczniowie klasy VIII wraz z rodzicami wręczyli na ręce Dyrektora Szkoły prezent dla szkoły - statywy oraz kosze ze słodyczami. Ósmoklasiści z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminu, a dla ucznia z najlepszymi wynikami (średnia z egzaminu przynajmniej 75%) została ufundowana nagroda przez Państwo Małgorzatę i Pawła Bieciów w postaci laptopa firmy Dell.

       

      W klasie I odznaki wzorowego ucznia otrzymali:

      - Amelia Dobosz

      - Łucja Dorawa

      - Dominik Gloc

      - Krystian Małek

      - Krzysztof Mędrala

      - Klaudia Skibińska

      - Angelika Pachuć

      - Laura Załuska

       

      W klasie II odznaki wzorowego ucznia otrzymali:

      - Maja Łukasiewicz

      - Dominik Chyćko

      - Michał Wyszyński

      - Paweł Dorawa

      - Tadeusz Dorawa

      - Julia Jabłońska

      - Laura Dróżdż

       

      W klasie III odznaki wzorowego ucznia otrzymali:

      - Nina Słupska

      - Julia Krzyżanowska

      - Julia Sańpruch

       

      W klasie IV świadectwa z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymali:

      - Alisea Szundryk - średnia 5,45

      - Aleksandra Chojnacka - średnia 5,27

      - Marcelina Pawlak - średnia 5,00

       

      W klasie V świadectwa z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymali:

      - Michał Kotowicz - średnia 5,15

      - Mateusz Rutkowski - średnia 5,08

      - Felix Gehrmann - średnia 5,00

      - Laura Wyszyńska - średnia 5,00

      - Aleksandra Aleniak - średnia 4,92

      - Mikołaj Makosz - średnia 4,85

       

      W klasie VI świadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymał:

      - Wiktor Dźwigał - średnia 5,38

       

      W klasie VII świadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymał:

      - Jonatan Tobiasz - średnia 6,00

       

      W klasie VIII świadectwo z czerwonym paskiem oraz stypendium otrzymała:

      - Dominika Syska - średnia 4,86

       

      Wszystkim uczniom gratulujemy promocji do następnej klasy, a absolwentom szkoły życzymy sukcesów w szkole ponadpodstawowej.

       

     • Wyniki Konkursu Matematycznego Kangur

     • Jak co roku uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl co nie zniechęciło naszych uczestników i bardzo chętnie przystąpili do rozwiązywania zadań. Gratulujemy wszystkim uczniom otrzymanych wyników w poszczególnych kategoriach.

      Miło jest nam poinformować, że w kategorii Żaczek Michał Wyszyński otrzymał wynik bardzo dobry zdobywając 105 punktów na 105 możliwych do uzyskania. Natomiast wyróżnienie otrzymali Paweł Dorawa w kategorii Żaczek oraz Michał Kotowicz w kategorii Beniamin.

      Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz układankę logiczną.

     • MISTRZ nie musi być tylko jeden!

     • W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie matematycznym, który miał na celu kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych. Oddawane prace były ocenianie pod względem poprawności, terminowości oraz estetyki rozwiązanych zadań. Z każdej klasy wyłoniony został MISTRZ zadań tekstowych, do których należą:

      klasa II – Dominik Chyćko

      klasa III – Nikodem Górski

      klasa IV – Alisea Szundryk

      klasa V – Michał Kotowicz

      klasa VI – Wiktor Dźwigał

      klasa VII – Jonatan Tobiasz

      klasa VIII – Aleksander Skibiński

      Mistrzom serdecznie gratulujemy! Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a osoby wyróżnione drobny upominek.

     • Egzamin Ósmoklasisty

     • W murach naszej szkoły znowu zagościli uczniowie. Było słychać śmiech i rozmowy na pustych od dłuższego czasu korytarzach. W dniach 16-18 czerwca ósmoklasiści pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. W okresie pandemii musieli przestrzegać restrykcyjnych zasad, w trosce o własne bezpieczeństwo. Do szkoły weszli w maseczkach, a tuż przed wejściem dezynfekowali dłonie, musieli też zachować odpowiedni dystans od siebie. Po tak długim okresie, w czasie którego nie mogli się widywać, cieszyli się ze spotkania. Z całą pewnością początkowo towarzyszył im stres, jednak zdołali go przezwyciężyć i wszyscy zmierzyli się z pierwszym w swoim życiu egzaminem. 

      Cieszymy się, że do egzaminu przystąpili wszyscy ósmoklasiści oraz trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.

     • Egzamin ósmoklasisty

     • PROCEDURA EGZAMINACYJNA

      w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

      w czasie epidemii  COVID – 19

      EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
      4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
       1. zdający- uczniowie klasy 8;
       2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;
       3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
       4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
      5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
      6. Strojem obowiązującym w dniach egzaminu jest strój galowy.
      7. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy - książek, maskotek.
      8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
      9. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      11. Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      12. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
     • 31 maja - Światowy Dzień Bez Papierosa

     • Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.  Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.  Światowy Dzień bez Papierosa ma  zachęcić palaczy do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.