• "Dziękujemy za piękną podróż" - czyli zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny skończył się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

     • Projekt POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNE

     • Gmina Drawsko Pomorskie otrzymała w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNE dofinansowanie na realizację dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach podstawowych dla których jest organem prowadzącym. Wartość projektu wynosi 124.000,00zł z czego 117.936,00zł to pozyskane środki zewnętrzne. Celem realizacji projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19.

      Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim realizowała dla uczniów zajęcia dodatkowe wspierające ich wiedzę i umiejętności przedmiotowe, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz pogłębiających wiedzę o umiejętności uczenia się. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, rozwijającymi koncentrację uwagi, spostrzegawczość, kreatywność, opierały się na grach i zabawach edukacyjnych, scenkach darmowych i sytuacyjnych. Uczniowie podczas zajęć językowych ćwiczyli logiczne myślenie rozwiązując quizowe zagadki „Brain Teasers” w języku angielskim, korzystając z nowoczesnych rozwiązań pracowni językowej, jakimi są pulpity dotykowe, prowadzili rozmowy w parach z wykorzystaniem zestawów słuchawkowych, śpiewali piosenki, wykonywali interaktywne zadania. W trakcie zajęć rozwijających uzdolnienia humanistyczne dzieci bawiły się językiem polskim, odgrywały role, ćwiczyły intonację i akcentowanie wyrazów. Celem zajęć specjalistycznych było przede wszystkim wyrównanie braków powstałych podczas pandemii. Efektem pracy po realizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się było określenie stylu uczenia się każdego z uczniów, dobranie technik i metod przyswajania wiedzy do preferencji, wskazanie sposobów na szybkie i łatwe zapamiętywanie. Wszystkie prowadzone zajęcia projektowe przyczyniły się także do pełniejszego rozwoju społecznego uczniów, ich umiejętności współdziałania i zdolności komunikacyjnych.

     • "Otwórz się na pomoc - przemoc"

     • Witamy w projekcie! Tym razem wspólnie poruszamy ważną kwestię

      przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

      Połowa nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej.

      Zjawisko przemocy objawia się w różnych postaciach. Może być to

      przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Może zachodzić w

      domu, na ulicy lub w szkole wśród rówieśników.

      Przemoc to wciąż temat TABU wśród ofiar. Chcemy głośno o tym

      mówić, aby zwrócić uwagę mieszkańców gmin, miast, rodziców,

      nauczycieli i dzieci, na to zjawisko i mu przeciwdziałać.

      Projekt iDOC Otwórz się na pomoc, opiera się na nieliniowej

      narracji, immersji i interakcji. W przypadku stworzonej przez nas

      opowieści, od użytkownika wymagana jest akcja (tak samo jak w grze).

      Od decyzji użytkownika zależy to, jak potoczy się historia, a

      możliwe są aż cztery zakończenia. Film staje się więc grą, w

      której użytkownik dokonuje wyborów w temacie przemocy rówieśniczej.

      Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja

      młodzieży, a także przeciwdziałanie problemowi przemocy

      rówieśniczej.

      Scenariusz projektu został opracowany we współpracy z Mają Pisarek

      – psycholog dziecięcą oraz terapeutką. Projekt jest narzędziem

      edukacyjnym, które z powodzeniem może być wykorzystywane w gminach i

      w szkołach np. podczas lekcji wychowawczej.

       

      WERSJA POLSKA

      https://gk24.pl/drawsko-pomorskie-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re

       

      WERSJA UKRAIŃSKA

      https://gk24.pl/drawsko-pomorskie-otworz-sie-na-pomoc-przemoc-ua/re

       

     • Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie - konkurs międzyszkolny

     • W dniu 8.czerwca w Szkole Podstawowej w Nętnie odbyła się impreza sportowa i konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W konkursie plastycznym wyróżnienie zdobył Jędrzej Plichta z klasy pierwszej. W konkursie wiedzy III miejsce indywidualnie zdobył Mateusz Rutkowski z klasy VII. W grze terenowej nasza szkoła zajęła II miejsce.

     • Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym – materiały informacyjne GIS

     • Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przygotował ulotki dotyczące tej tematyki.

      Materiały dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/szczepienia-przeciw-chorobom-zakaznym-materialy-informacyjne-gis/

      Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Ulotki dotyczą m. in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

      Ulotki będą także dystrybuowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzenia akcyjnych działań edukacyjnych, w tym m. in. podczas regionalnych i lokalnych imprez okolicznościowych, festynów, czy zbliżających się wakacji.

      To dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa.

      W załączniku znajdują się materiały przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

     • Karta Rowerowa

     •  

      Plakat Chłopiec na rowerze wektor • Pixers® - Żyjemy by zmieniać

      Karta Rowerowa w Szkole Podstawowej
      w Mielenku Drawskim

      W roku szkolnym 2021/2022   dodatkowy egzamin na kartę rowerową zostanie przeprowadzony
      15 czerwca i 20 czerwca.

      Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia oraz ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich latach.

      Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

      1. Etap- część teoretyczna

      Egzamin teoretyczny – 15 czerwca o 8.45 na hali sportowej

      przeprowadzany będzie w formie testu składającego się z 25 pytań. Czas trwania to 35 minut.

      Wymagane wiadomości:

      • przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
      • przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
      • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
      • znaki ostrzegawcze i zakazu, znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków,
      • pierwsza pomoc.

      Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% czyli 20 punktów możliwych do uzyskania. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

      2. Etap - część praktyczna

      Egzamin praktyczny – 20 czerwca o 8.00 na hali sportowej

      Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:

       

      • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
      • ruszania z miejsca,
      • wolnej jazdy po linii prostej,
      • manewru skręcania w lewo lub w prawo,
      • slalomu lub „ósemki”,
      • zatrzymywania się w ustalonym miejscu,
      • manewru omijania, wyprzedzania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania.

      Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. Czas trwania to 10 minut.

      Do przygotowania się do egzaminu lub powtórzenia wiadomości z karty rowerowej polecam

      stronę internetową:    www.brd.edu.pl

       

     • Czym zajmuje się żołnierz?

     • 23 maja uczniowie najstarszych klas wzięli udział w spotkaniu zawodoznawczym, promującym pracę żołnierza.  O zaletach, ale też trudnościach wojskowego życia opowiadali uczniowie klasy wojskowej ze Złocieńca, żołnierz WOT - u oraz kpt Jarosław Gradek - pracownik Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku. Pytań do naszych gości było wiele, bo zainteresowanie pracą w wojsku, nie tylko wśród chłopców, ale i dziewczyn, jest duże. Być może nasi uczniowie będą w przyszłości obrońcami kraju.

     • $$ Współpraca z bankiem $$

     • Na nurtujące uczniów pytania dotyczące banku klasa VII mogła uzyskać odpowiedź podczas spotkania z panią dyrektor banku PKO BP w Drawsku Pomorskim.

      - Co oferuje swoim klientom bank?

      - Jaka jest różnica między kartką debetową i kartą kredytową?

      - Co to są lokaty?

      - Co wchodzi w skład oprocentowania?

      Tematyka spotkania odpowiadała na potrzeby uczniów. Młodzież z wielkim zainteresowaniem angażowała się w dyskusję. W efekcie współpracy w zakresie edukacji finansowej i przedsiębiorczości nasi uczniowie zostali zaproszeni do oddziału PKO BP, gdzie mieli okazję przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu banku. Młodzież spotkała się z pracownikami Banku, którzy opowiedzieli im o swojej pracy.

      Pani Jolanta Ratajczak –Dyrektor Oddziału, przybliżyła zagadnienia z zakresu bankowości, omówiła zasady funkcjonowania banku oraz predyspozycje jakie są potrzebne do pracy na konkretnych stanowiskach. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili Oddział Banku i z bliska mogli przyjrzeć się pracy osób pełniących różne funkcje w banku. Młodzież z zaciekawieniem słuchała i chętnie zadawała pytania. Pełni wrażeń, z upominkami i uśmiechami na twarzy, opuścili Bank.

      Dziękujemy za interesujące spotkania!