• Alicja Godlewska, historia, edukacja wczesnoszkolna
   • Alicja Godlewska, historia, edukacja wczesnoszkolnaWychowawca: III
   • Ewa Jakszuk, przyroda, edukacja wczesnoszkolna
   • Ewa Jakszuk, przyroda, edukacja wczesnoszkolnaWychowawca: I