• KALENDARIUM

    ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     

    1.      30.08.2018 r. - rada poświęcona organizacji roku szkolnego 2018/2019

    2.      06.09.2018 r. – rada pedagogiczna opiniująca dokumenty szkolne

    3.      13.09.2018 r. - zebranie z rodzicami (organizacyjne)

    4.      02.11. 2018 r.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    5.      08.11.2018 r. - zebranie z rodzicami- informacja o postępach w nauce

    6.      12.12.2018 r. rada wychowawcza –  (po posiedzeniu rady informacja elektroniczna lub pisemna do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich oraz nagannych z zachowania)

    7.      13.12.2018 r. - zebranie z rodzicami (kiermasz świąteczny)

    8.      23-31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

    9.      11.01.2019 r.- wystawienie ocen za I półrocze

    10.  17.01.2019 r. - rada klasyfikacyjna

    11.  24.01.2019 r. - zebranie z rodzicami

    12.  28.01-10.02.2019 r. - ferie zimowe

    13.  28.01.2019r. - rada podsumowująca pracę szkoły za I półrocze

    14.  25- 27.03.2019 r.- rekolekcje

    15.  28.03.2019 r. - zebranie z rodzicami (kiermasz świąteczny)

    16.  15-17.04.2019 r.- sprawdzian ósmoklasisty

    17.  18.04- 23.04.2019r. - wiosenna przerwa świąteczna

    18.  02.05.2019 r.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    19.  13.05.2019 r. - rada wychowawcza, ustalenie szkolnego zestawu podręczników
    (po posiedzeniu rady informacja pisemna do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich oraz nagannych z zachowania)

    20.  23.05.2019 r. – zebranie z rodzicami

    21.  31.05.2019 r.- festyn rodzinny- dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    22.  31.05.2019 r. - wystawienie ocen przewidywanych rocznych

    23.  10.06.2019 r. - wystawienie ocen za II półrocze

    24.  13.06.2019 r. - rada klasyfikacyjna

    25.  19.06.2019 r.- Dzień Sportu- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    26.  20.06.2019 r.- Boże Ciało

    27.  21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego

    28.   26.06.2019 r. - rada podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/201