• Katarzyna Orzechowska, wychowanie przedszkolne, bibliotekoznawstwo
   • Katarzyna Orzechowska, wychowanie przedszkolne, bibliotekoznawstwoWychowawca: OPa
   • Jolanta Szustakiewicz, edukacja wczesnoszkolna
   • Jolanta Szustakiewicz, edukacja wczesnoszkolnaWychowawca: II