• Katarzyna Orzechowska, wychowanie przedszkolne, bibliotekoznastwo
   • Katarzyna Orzechowska, wychowanie przedszkolne, bibliotekoznastwoWychowawca: Oddział przedszkolny A
   • Jolanta Szustakiewicz, edukacja wczesnoszkolna
   • Jolanta Szustakiewicz, edukacja wczesnoszkolnaWychowawca: Klasa I