• Dowóz i odwóz w roku szkolnym 2022/2023

     • 01_09_2022_dowozy.pdf

      Uwaga:

      S- oznacza dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i przerw ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole.